Sebastian Biernat

Magister administracji

Wspiera klientów Hanglung Law w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i kadr.

Swoje doświadczenie zdobywał, prowadząc dział płac w jednym z największych pracodawców w województwie opolskim. W pracy ceni sobie możliwość zdobywania doświadczenia, zwłaszcza w rozpatrywaniu sytuacji poszczególnych osób z zakresu ubezpieczeń społecznych, co pozwala mu szukać rozwiązań wykraczających poza książkowe schematy.

Doświadczenie 专业研究

Ukończył administrację ze specjalnością administracji publicznej na Uniwersytecie Opolskim, a także studia magisterskie na kierunku zarządzanie na opolskim oddziale Wyższej Szkoły Bankowej.

Cieszą go dobrze wypełnione obowiązki. Lubi dobrą książkę, zwłaszcza literaturę biograficzną.

Moje specjalizacje 专长

Nasi Klienci mogą liczyć na wsparcie we wszystkich etapach rozpoczynania i prowadzenia działalności międzynarodowej.