Według publikowanych comiesięcznie danych handlowych opublikowanych przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii, eksport Korei w lutym wyniósł 50,1 mld USD, co oznacza spadek o 7,5% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Handel krajowy również pozostaje dotknięty deficytem od ostatnich 12 miesięcy, co oznacza najdłuższą passę spadków od 25 lat.

Dane wskazują na deficyt handlowy Korei w wysokości 5,3 miliarda dolarów w lutym oraz na deficyt 12,6 miliardów dolarów w styczniu, co oznacza, że deficyt handlowy w pierwszych dwóch miesiącach tego roku sięgnął 18 miliardów dolarów – co odpowiada prawie jednej trzeciej deficytu handlowego odnotowanego w zeszłym roku, najgorszemu deficytowi w historii kraju.

Zdaniem Ministerstwa spadki są spowodowane zmniejszonym popytem na chipy, półprzewodniki i układy pamięci.