Michał Broniewicz

Radca prawny of counsel

Specjalizuje się w prawie administracyjnym w tym sprawach związanych z prawem przedsiębiorców, prawie własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem tematów dotyczących branży IT, ponadto zajmuje się prawem pracy. Z sukcesami reprezentuje klientów w procesach cywilnych, jak również przed sądami administracyjnymi.

Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży IT, w tym tworzeniu i negocjowaniu umów, jak również związanym z nimi transferem praw własności intelektualnej. Zajmuje się sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przepisów związanych z e-commerce, co pozwala na kompleksową obsługę prawną przedsięwzięć biznesowych dotyczących handlu przez Internet, ale też doradztwo w zakresie opracowywania procedur ochrony danych osobowych i ich zabezpieczeniu oraz audytach zgodności.

Zajmuje się również prawem pracy, w tym bieżącym wsparciem działów HR, tworzeniem dokumentacji pracowniczej, rozwiązywaniem stosunków pracy, reprezentowaniem pracodawców w negocjacjach dotyczących zbiorowego prawa pracy oraz występowaniem na rzecz klientów przed sądami pracy. Z pozytywnym rezultatem prowadził szereg postępowań dotyczących mobbingu oraz polityki antydyskryminacyjnej.

Doświadczenie 专业研究

Szerokie zainteresowania od malarstwa po technologię przemysłową pozwalają mu lepiej zrozumieć prawo własności intelektualnej ze szczególnym naciskiem na prawo autorskie.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu Prawa Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od początku studiów pracował w krakowskich kancelariach prawnych, w których zajmował się tematami związanymi z prawem pracy oraz prawa własności intelektualnej.

W latach 2018-2023 pracował w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, najpierw jako specjalista, następnie jako radca prawny. W czasie pracy u Rzecznika nabył cenne doświadczenie w zakresie prawa administracyjnego oraz podatkowego i z sukcesem podejmował czynności procesowe w ochronie małych i średnich przedsiębiorców.

Prywatnie interesuje się historią oraz szeroko rozumianą kulturą. Pasjonat nowych technologii w tym rozwiązań sztucznej inteligencji czy technologii blockchain. Szerokie zainteresowania od malarstwa po technologię przemysłową pozwalają mu lepiej zrozumieć prawo własności intelektualnej ze szczególnym naciskiem na prawo autorskie. Wolny czas spędza w górach lub grając na gitarze basowej. Pasjonat gry w szachy.

Budynek w ChinachDrogi z lotu ptaka
Moje specjalizacje 专长

Nasi Klienci mogą liczyć na wsparcie we wszystkich etapach rozpoczynania i prowadzenia działalności międzynarodowej.