Niezmiernie miło nam poinformować, że Zespół Kancelarii Hanglung Law Biernat&Kossacki na czele z adw. Łukaszem Kossackim-Lytwyn wygrał prawomocnie przed jednym z krakowskich Sądów skomplikowaną, trwającą przeszło 4 lata sprawę spadkową, w której broniliśmy interesu naszego Mandanta (beneficjenta testamentu).

W trakcie postępowania, pomimo przedłożenia przez stronę przeciwną szeregu wniosków dowodowych (w tym zawierających obszerną dokumentację medyczną) udało nam się dowieść, że Spadkodawczyni pomimo ciężkiej choroby fizycznej była osobą poczytalną i władną do sporządzenia ważnego testamentu. Cieszymy się, że udało nam się doprowadzić do uszanowania Jej ostatniej woli.

Cierpienie na ciężką chorobę fizyczną nie wyłącza automatycznie możliwości sporządzenia ważnego testamentu. Przedstawione powyżej postępowanie było kolejną prowadzoną przez nas sprawą z bardzo skomplikowanym stanem majątkowym w tle, która zawiera istotny element transgraniczny (część majątku spadkowego znajdowało się poza terytorium Polski).

Serdeczne gratulacje dla całego Zespołu!