Łukasz Kossacki-Lytwyn

Adwokat | Partner w Hanglung Law

Zajmuje się prowadzeniem postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych, a także kwestiami prawa bankowego i inwestycyjnego. Doradza w zakresie prawa skarbowego oraz tzw. white collar crime.

Z powodzeniem reprezentował interesy Klientów przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wiele spraw kończył satysfakcjonującymi dla Klientów ugodami sądowymi i pozasądowymi ograniczającymi czas i koszty poświęcone na sprawę.

Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej związanej z prawem inwestycyjnym, e-commerce oraz innymi zagadnieniami prawnymi na pograniczu nauki i przemysłu (także w zakresie wdrożenia do obrotu produktów medycznych). Jako obrońca reprezentował interesy klientów w sprawach karno-skarbowych (w tym o tzw. zbrodnię vatowską). Posiada również kilkuletnie doświadczenie w zakresie controllingu dużych przedsiębiorstw, zdobyte podczas pełnienia funkcji przewodniczącego rad nadzorczych spółek handlowych.

W 2015 roku obronił pracę doktorską w zakresie historii napisaną w Zakładzie Historii Żydów Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z uwagi na swoje dodatkowe wykształcenie, zajmuje się także kwestiami historyczno-prawnymi, doradzając m.in. w zakresie dawnych służebności gruntowych i ich współczesnego znaczenia w procesie oceny ryzyka inwestycyjnego.

Doświadczenie 专业研究

Współtworzył otoczenie prawne dla e-marketu Eurocash. Współpracował także z podmiotami z Ukrainy podczas trwającej wojny.

W pracy największą frajdę sprawia mu poszukiwanie nietuzinkowych rozwiązań skomplikowanych problemów.

Od lutego 2014 r. do grudnia 2021 r. był związany z Ośrodkiem Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, koordynując część ukraińskich programów wydziału. Od 2016 r. współpracuje z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako ekspert zewnętrzny, pełniąc funkcję członka i sekretarza Zespołu ds. deregulacji i transparentności prawa. Od 2019 roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego w Krakowie. W związku z inwazją rosyjską na Ukrainę doradzał polskim podmiotom w zakresie optymalizacji prawnej i operacyjnej współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami ukraińskimi (w tym m.in. Hucie Łabędy S.A. oraz władzami samorządu terytorialnego).

Największy wpływ na jego życie oraz pracę zawodową wywarły trudne doświadczenia jego dziadka – byłego członka Ruchu Oporu Armii Krajowej, więźnia stalinowskiego. Opowieść o jego aresztowaniu nauczyła go, że nie ma problemów bez rozwiązań oraz pułapek bez wyjścia – z każdym problemem należy walczyć do końca. Jest dumny ze stworzenia domu oraz założenia rodziny.

Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych oraz popularno-naukowych (w tym dotyczących historii prawa), dwóch książek poświęconych dziejom lokalnym oraz współautor dwóch popularnych komentarzy – przewodników prawnych wydanych przez Rzeczpospolitą i Dziennik Gazetę Prawną. Uczestniczył jako prelegent, w największych forach ekonomicznych w Polsce takich jak Kongres 590 czy Krynica Forum.

W wolnym czasie czyta książki o historii rozwoju społecznego i ekonomii. Podziwia azjatycką innowacyjność połączoną z wysoką kulturę pracy. Jest zafascynowany południowo-koreańskim sukcesem gospodarczym, szczególnie w dziedzinie nowych technologii.

Posługuje się językiem angielskim i ukraińskim.

Budynek w ChinachBudynek w Chinach
Moje specjalizacje 专长

Nasi Klienci mogą liczyć na wsparcie we wszystkich etapach rozpoczynania i prowadzenia działalności międzynarodowej.