Dnia 4 września 2023 r. w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej odbyło się spotkanie organizowane przez Wydział Konsularny Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie dla obywateli Chin mieszkających w Polsce. Tematem przewodnim spotkania była praca w Polsce oraz jej ochrona dla Chińczyków.  

Na zaproszenie Konsula, kancelaria Hanglung Law Biernat & Kossacki miała przyjemność poprowadzić krótki wykład o problemach związanych z zezwoleniem na pobyt w Polsce.  

Mecenas Jakub Zelek przybliżył Uczestnikom procedurę postępowania przed organami i sądami administracyjnymi w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, a także w celu kształcenia się. Mec. Zelek omówił również wymogi ustawowe oraz praktyczne aspekty składania wniosków w ww. sprawach.  

Z kolei Mecenas Beata Frenkiel przedstawiła w języku chińskim Uczestnikom jakie są rodzaje udzielanych zezwoleń na pobyt oraz wyjaśniła czym jest karta pobytu. Na koniec spotkania Mec. Zelek i Mec. Frenkiel udzielili odpowiedzi Uczestnikom na zadawane pytania.  

Cieszymy się, że temat pracy w Polsce i jej ochrony jest ważny dla obywateli Chin. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy być obecni na spotkaniu i nieco przybliżyć ten temat, a także rozwiać wątpliwości związane z tym zagadnieniem.  

Bardzo dziękujemy Konsulowi Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce za zaproszenie i możliwość wystąpienia. Wszystkim Chińczykom życzymy powodzenia w prowadzeniu biznesów i w podejmowaniu pracy w Polsce! 😊