Jakub Zelek

Aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki

W Hanglung Law zajmuje się bieżącą obsługą prawną polskich podmiotów, w szczególności obsługą korporacyjną polskich spółek prawa handlowego.

Ponadto, zajmuje się postępowaniami administracyjnymi z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postępowaniami administracyjnymi mającymi za przedmiot uznanie za obywatela polskiego. Doskonale rozumie różnice międzykulturowe oraz wynikające z nich trudności.

Szukając rozwiązań problemów Klientów Hanglung Law lubi spoglądać na analizowany problem poszukując różnych perspektyw i punktów odniesienia.

Doświadczenie 专业研究

W pracy kieruje się stwierdzeniem Oscara Wilde’a, że „droga do prawdy jest wybrukowana paradoksami”.

Jakub Zelek ukończył Prawo na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie jest aplikantem adwokackim przy Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Uwielbia gry logiczne oraz zespołowe – to właśnie analitycznym myśleniem oraz umiejętnością pracy w zespole wykazuje się podczas rozwiązywania problemów naszych Klientów.

Wolny czas spędza aktywnie, lubi spotkania z przyjaciółmi, długie spacery z psem Jerzym, koncerty oraz wyjścia do kina. Gra na gitarze oraz skrzypcach.

Posługuje się językiem angielskim.

Budynek w Chinach
Moje specjalizacje 专长

Nasi Klienci mogą liczyć na wsparcie we wszystkich etapach rozpoczynania i prowadzenia działalności międzynarodowej.