Imbryczek do herbaty

W 2018 roku prawnicy Hanglung reprezentowali renomowaną grupę kapitałową zajmującą się finansowaniem samochodów. Hanglung przeprowadził w imieniu reprezentowanej grupy kompleksowe badanie due diligence obejmujące działalność Klienta na terenie Chin. Nasi specjaliści skupili się na organizowaniu spotkań, prowadzeniu dochodzeń oraz badaniu poszczególnych chińskich prowincji pod kątem potencjalnych oszustw. W oparciu o wynik badania, Klient mógł zaktualizować system zarządzania ryzykiem oraz po pewnym czasie stać się spółką publiczną. Co więcej, Hanglung pomogło zaprojektować strukturę i pełny zestaw dokumentacji leasingu finansowego dla tego klienta.