Jednym z naszych Klient jest spółka prowadząca platformę sprzedaży online. Nawiązała ona współpracę z potencjalnym inwestorem będącym osobą fizyczną. Wymagania dotyczące transakcji i współpracy finansowej były dość specyficzne i łączyły wiele obszarów prawa – inwestycja była dzielona na transze (w zależności od ruchu na platformie i obrotów spółki), a także miała być niejako na bieżąco zwracana inwestorowi (w zależności od aktualnego, comiesięcznego przychodu spółki). Co więcej – celem transakcji było nie tylko uzyskanie dokapitalizowania spółki, ale również głębsze powiązanie inwestora ze spółką tj. jednoczesne zobowiązanie do bezpośredniego i codziennego zaangażowania w rozwój spółki poprzez świadczenie usług/pracy na rzecz spółki (bieżące doradztwo, a także świadczenie usług z zakresu IT).

Jako Kancelaria byliśmy odpowiedzialni za całościowe przygotowanie i zabezpieczenie transakcji, która obejmowała między innymi:

  • kilkutranszową pożyczkę, wraz z jej częściowym umorzeniem lub konwersją na udziały spółki, a także zabezpieczeniem cen transferowych (safe harbour)
  • umowę wspólników regulującą ład korporacyjny i wzajemne relacje wspólników, a także powiązanie kolejnych transz pożyczki z przyznaniem kolejnych udziałów inwestorowi,
  • umowę o współpracy na świadczenie usług przez inwestora na rzecz spółki,
  • dokumentację wewnętrzną dotyczącą przystąpienia inwestora do spółki, zgody korporacyjne, oraz pozostałą dokumentację (np. pełnomocnictwa)

Dzięki naszemu zaangażowaniu – od momentu pierwszych, konkretnych uzgodnień biznesowego do zamknięcia transakcji upłynęło jedynie 2,5 tygodnia. Następnie z sukcesem zarejestrowaliśmy tę transakcję we właściwym sądzie rejestrowym.

Zaangażowani w projekt: