Kancelaria Hanglung Law Biernat & Kossacki wraz z kancelarią Shanghai Hanglung Law Offices skutecznie obroniła interes dużej polskiej spółki zajmującej się przemysłem stoczniowym w sporze przed Chińskim Sądem Ludowym na kwotę 10,1 mln złotych.  

Polska spółka została pozwana o zapłatę przez swojego chińskiego kontrahenta przed Chińskim Sądem Ludowym w Szanghaju. Wartość przedmiotu sporu w postepowaniu wynosiła 10,1 mln zł. Pozew doręczono za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Mieliśmy jedynie 1 miesiąc na opracowanie właściwej taktyki procesowej, zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz złożenie pisma procesowego.  

Jednak, nawet w tak krótkim czasie udało nam doprowadzić do cofnięcia powództwa przez chińskiego kontrahenta.  

Zaangażowani w projekt: