Futurystyczny budynek

Klientem Kancelarii jest rozpoznawalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z branży informatycznej. Spółka ta jednocześnie jest jednym ze wspólników polskiego start-upu, z branży technologicznej. W start-up realizowane były dwie rundy inwestycyjne – pierwsza m.in. ze środków publicznych, a druga wyłącznie z prywatnych środków inwestora. Pomoc prawna Kancelarii dotyczyła zabezpieczenia interesu majątkowego naszego Klienta (wspólnika start-upu) i jego przyszłego prawa do udziału w zysku.

W ramach pierwszej inwestycji oczekiwana była bowiem przez inwestora wewnętrzna zmiana udziałowa w start-upie (zmiana proporcji udziałów na rzecz uprzywilejowania wspólnika będącego osobą fizyczną i „twarzą” projektu, a tym samym zmniejszenia udziału naszego Klienta – będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością). W trakcie prac wspieraliśmy naszego Klienta podczas negocjacji wspólników wewnątrz start-upu, by zabezpieczyć udział kapitałowy i prawo do przyszłego zysku. Następnie braliśmy aktywny udział w rozmowach z inwestorem co do treści umowy inwestycyjnej (m.in. zasad inwestycji, zasad finansowania, obowiązków wspólników i zarządu, relacji z inwestorem, zabezpieczeń i zobowiązań). Pomogliśmy także Spółce w zamknięciu całego procesu – m.in. w stworzeniu korporacyjnych dokumentów wewnętrznych po transakcji.

Zaangażowani w projekt: