Ciężarówka pod wiaduktem

Klient Kancelarii jest dużym i prężnie działającym przedsiębiorcą z branży transportowej. Do niedawna prowadził on działalność w formie jednoosobowej działalność gospodarczą na podstawie wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W tamtym okresie przedsiębiorca prowadził działalność transportową o charakterze międzynarodowym na bazie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydanego przez właściwe starostwo powiatowe oraz uzyskanej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.  Przedsiębiorca oczekiwał bezinwazyjnego dla jego bieżącej działalności przeprowadzenia zmiana formy prawnej działalności, tak by nie doszło do przerwy w ramach świadczonych usług transportowych. Kancelarii udało się uzyskać niezbędne zezwolenia transportowe oraz ubezpieczenie działalności na rzecz spółki z o.o.  w przeciągu jednego dnia od wpisu spółki przekształconej do rejestru KRS, co spowodowało brak przerwy w działalności biznesowej naszego Klienta. Jako Kancelaria prowadziliśmy projekt kompleksowo, koordynując wszystkiego jego aspekty – w tym transportowe, podatkowe oraz rachunkowe.

Zaangażowani w projekt: