Panorama Hong Kongu nocą

Kancelaria Hanglung Law przeprowadziła przeniesienie chińsko-polskiej grupy kapitałowej z Polski do Hongkongu, w celu przygotowania jej do wejścia na giełdę papierów wartościowych w Hongkongu. Zadbaliśmy o przeniesienie siedziby spółki i połączenie grupy powiązanych ze sobą spółek rozproszonych po świecie w ten jeden podmiot, dzięki czemu utworzyliśmy holding w Hongkongu.

Zaangażowani w projekt: