Ciężarówka pod wiaduktem

W latach 2020 – 2021 świadczyliśmy pomoc prawną w procesie uzyskania homologacji przez chińskiego producenta samochodów ciężarowych przed Hiszpańskim Ministerstwem Przemysłu, Handlu i Turystyki (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).   

Od 2018 roku prowadzimy bieżącą pomoc prawną przy zawieraniu umów spedycyjnych i transportowych z węgierskimi oddziałami największych koreańskich producentów lub z podmiotami, świadczącymi usługi logistyczne dla koreańskich producentów samochodów.

Zaangażowani w projekt: