Futurystyczny budynek

Klient zgłosił się do nas ze sprawą nieudanego zakupu sprzętu medycznego bez odpowiedniej certyfikacji, przez który stracił kilka milionów złotych. Sprawa była zaniedbana na wielu frontach. Podpisana umowa zawierała tylko kilka klauzul, a wszystkie podyktowane przez sprzedawcę. Dostarczony sprzęt, jak się okazało – nie posiadał właściwej certyfikacji. Dzięki skrupulatnej i szeroko zakrojonej analizie dokumentacji, przeglądzie chińskiego orzecznictwa i współpracy zespołów w Warszawie i Szanghaju udało się nam skutecznie złożyć pozew, na podstawie którego sąd zgodził się udzielić zabezpieczenia na majątku pozwanego chińskiego sprzedawcy na kwotę 1 280 000 USD i w ciągu 7 dni od zawnioskowania Klient otrzymał zabezpieczenie.

 Pozornie przegrana sprawa jest dla nas zawsze do uratowania.

Zaangażowani w projekt: