Wspieramy Klientów we wszystkich aspektach ich działalności gospodarczej.

Skontaktuj się

Jesteśmy zaufanym partnerem przy każdej wyzwaniu przed jakim stoi biznes, zapewniając zgodność z literą prawa i bezpieczeństwo. Prowadzona przez Kancelarię bieżącą, codzienna, obsługa prawna i doradztwo, obejmuje m.in:

  • sporządzanie, negocjowanie oraz opiniowanie dokumentów handlowych – umowy, regulaminy, polityki czy wzorce umów.
  • tworzenie dokumentacji korporacyjnej spółek – uchwały czy protokoły z posiedzeń organów spółek,
  • optymalizację biznesu i budowaniu jego właściwych struktur,
  • zapewnienie ładu korporacyjnego,
  • tworzenie oraz opiniowanie umów menedżerskich,
  • wsparcie w ramach roczne obowiązków sprawozdawczych – sporządzania sprawozdań finansowych, ich zatwierdzenia a następnie złożenia w rejestrze sądowych,
Prawo korporacyjne i M&A 公司法和并购法

Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych dotyczących prawa korporacyjnego oraz transakcji M&A, ze szczególnym uwzględnieniem spraw skomplikowanych, w tym transgranicznych i dotyczących kapitału zagranicznego. 

Wspieramy biznes naszych Klientów na każdym etapie jego działalności. Doradzamy w ramach codziennych wyzwań i bieżącej obsługi prawnej biznesu, a także przy jego rozwoju, zmianach lub reorganizacji (np. kapitalizacja, zmiany osobowe czy procesji fuzji lub przejęć). Pomagamy osiągać zamierzone cele zgodnie z literą prawa, wierząc ze prawo winno wspierać, a nie blokować przedsięwzięcia naszych klientów.
Więcej
Zespół 恒隆人才