Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie sporów korporacyjnych np. zaskarżania uchwał organów spółek.

Skontaktuj się

W ramach przedmiotowego postępowania – przygotowujemy celowaną strategię procesową, a następnie reprezentujemy w ramach postępowania sądowego. Zapewniamy także obsługę organów spółek (np. zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów czy rad nadzorczych), a także reprezentujemy klientów w ramach takich posiedzeń.

Prawo korporacyjne i M&A 公司法和并购法

Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych dotyczących prawa korporacyjnego oraz transakcji M&A, ze szczególnym uwzględnieniem spraw skomplikowanych, w tym transgranicznych i dotyczących kapitału zagranicznego. 

Wspieramy biznes naszych Klientów na każdym etapie jego działalności. Doradzamy w ramach codziennych wyzwań i bieżącej obsługi prawnej biznesu, a także przy jego rozwoju, zmianach lub reorganizacji (np. kapitalizacja, zmiany osobowe czy procesji fuzji lub przejęć). Pomagamy osiągać zamierzone cele zgodnie z literą prawa, wierząc ze prawo winno wspierać, a nie blokować przedsięwzięcia naszych klientów.
Więcej
Zespół 恒隆人才