Weryfikacja chińskiej firmy

Weryfikacja kontrahenta zagranicznego to gwarancja bezpieczeństwa dla biznesu. Sprawdzamy spółki chińskie, hongkońskie oraz z innych krajów Azji.

Coraz częściej europejscy przedsiębiorcy współpracują z chińskimi kontrahentami. Jednakże, przed podpisaniem umowy z zagranicznym partnerem, istotnym krokiem jest dokładna weryfikacja chińskiej firmy, aby zminimalizować ryzyko i zagwarantować bezpieczeństwo transakcji. Łatwo tym sposobem zapobiec wielu sytuacjom związanym, np. z niespłacaniem długów i niewywiązywaniem się z umów.

Nasza kancelaria prawna Warszawa weryfikuje nazwy, adresy, numery kont.

Skontaktuj się

Jak wygląda procedura weryfikacji kontrahenta? Oceniamy jego działalność, wypłacalność i toczące się z jego udziałem sprawy sądowe. Analizujemy ślady, jakie zostały w Internecie, w tym otrzymane kary. Oceniamy spółkę z perspektywy prawnika – niezależnie od tego czy współpraca ma się dopiero rozpocząć, czy trwa od 10 lat. Weryfikacja kontrahentów zagranicznych pozwala upewnić się, że firma działa zgodnie z lokalnymi przepisami i ma odpowiednie zezwolenia na działalność. Sprawdzenie chińskiej firmy zawczasu, pozwala zidentyfikować ewentualne problemy związane z płynnością finansową kontrahenta lub konflikty prawne, które mogłyby wpłynąć na naszą współpracę.

Weryfikacja kontrahenta zagranicznego, a zwłaszcza weryfikacja chińskiej firmy, jest kluczowym elementem biznesu międzynarodowego. Pomaga uniknąć nieuczciwych partnerów, ryzyka finansowego i problemów handlowych. Dobrze zweryfikowany kontrahent to pewność lepiej prowadzonego biznesu. Działania w zakresie weryfikacji powinny być starannie przemyślane i prowadzone z zachowaniem ostrożności. Długoterminowa współpraca z wiarygodnymi kontrahentami zagranicznymi może przynieść wiele korzyści i wspomóc rozwój biznesu.

Chcesz zamówić weryfikacje? Możesz zrobić to online przez dedykowany formularz: https://hanglung-law.com/raporty/

Prawo w Azji 亚洲事务

Rynek chiński to ponad 1,400,000,000 konsumentów, a europejskie towary często są tam uważane za prawdziwe rarytasy. Nie można jednak do niego dołączyć, bez znajomości prawa chińskiego i profesjonalnego przygotowania.

Chińskie prawo jest rozległe i skomplikowane, przez co często zniechęca, spowalnia, a nawet hamuje rozwój dużych i małych firm na inne rynki. Z tego względu wiele przedsiębiorstw z Europy nie odniosło sukcesu – to jasno obrazuje, jak istotny jest etap prawnego przygotowania dobrego pomysłu biznesowego. Obsługa prawna w Chinach to specjalność naszej kancelarii. W Państwie Środka warto rozwijać swoją działalność nie tylko ze względu na produkty,...
Więcej
Zespół 恒隆人才